Tannregulering barn

Nesten alle kjente bittfeil kan forhindres eller behandles i alderen fra og med 3 år. Nyeste forskningsresultater viser entydige sammenhenger mellom funksjon, kosthold, pustevaner, svelgemønster, kjevevekst og tannstilling. Hos Tannami får barnet ditt en omfattende diagnostikk og en effektiv behandling/trening som fokuserer på årsaker. Det kan inkludere et tverrfaglig samarbeid med helsestasjoner, logopeder og skole- og allmentannleger. Hos nesten alle våre pasienter ble trekking av tenner forhindret. Dersom det er mulig unngås fastregulering på utsiden.

Målet er et stabilt bitt i harmoni med kjeveleddene og resten av kroppen. Jo tidligere desto bedre fordi form følger funksjon – ikke omvendt!