Vi hjelper flyktninger fra Ukraina

I tiden fremover venter vi et høyt antall nyankomne ukrainske flyktninger i Norge. 

Sikring av primærbehov, gode basale smittevernrutiner og tilbud om vaksinering er viktig for å ivareta helsen og forebygge smitte og sykdom.

Behovene på helsesiden vil til dels avhenge av alderssammensetningen blant de som ankommer, og vil dessuten kunne endre seg avhengig av ankomsttidspunkt. Det er ventet en høy andel kvinner, barn og eldre, ettersom menn i stridsdyktig alder holdes tilbake i Ukraina.

(kilde: https://www.fhi.no)

Hjelp til ukrainske flyktninger med regulering

Vi i Tannami Klinikk ønsker å stille opp for ukrainske flyktninger som kommer til Norge med regulering fra hjemlandet. Vi kan bytte buer o.l. slik at behandlingen ikke stopper helt opp og vi kan hjelpe til dersom noe løsner eller gjør vondt.

Kontakt oss for time.

Behandlingen er gratis, men pasienten må fremlegge skriftlig bevis fra mottaket i Norge på at han/hun har flyktet fra Ukraina under den pågående krigen.

Tannami Klinikk
Kjeve Ortoped avdeling/ Dr. Bjørn Winter

Andre nyheter