Kjeveortopedisk behandling for barn og voksne

Kjeveleddsproblemer

Mange i dag går rundt med anspenthet i nakke og skuldre som igjen kan føre til hodepine og ømme tyggemuskler. De færreste er klar over at årsaken til dette kan være relatert til munnen. 

Det er flere ting man kan gjøre for å bedre denne tilstanden og det kan være alt fra å bare laste ned en applikasjon på smarttelefonen din som lærer deg avspenningsøvelser, eller det kan være behov for noe mer omfattende kjeveleddsbehandling. Det aller viktigste man gjør er å være bevisst på hvordan man har overkjeve og underkjeven plassert i forhold til hverandre. Disse to skal kun være i kontakt når man spiser, ellers så skal tungen ligge og hvile oppe i ganen og da får man automatisk en åpning mellom overkjeven og underkjeven slik at tyggemusklene får slappet av. 

Vi ser pasienter som har store skader på tennene langs tannkjøttskanten som følge av gnissing, eller at man går rundt og biter tennene mye hardt sammen. Ofte er man ikke klar over det selv, og problemet øker i perioder med mye stress. 

 

Kjeveortopedisk behandling

Kjeveortopedisk behandling, ofte kalt tannregulering, brukes for å behandle bittavvik og tannstillingsfeil. Behandlingen kan variere fra å flytte en enkelt tann inn i riktig posisjon i tannbuen til mer omfattende behandling som innebærer å flytte flere tenner eller forskyve kjevens posisjonfor å oppnå̊ et funksjonelt bitt. Dette gjøres for å få et best mulig bitt, som igjen tenkes å gi bedre funksjon og hindre økende bittproblemer.

Kjeveortopeder behandler bittavvik og tannstillingsfeil i relasjon til ansiktets vekst, som er utslagsgivende for optimal start av behandling 

Kjeveortopedisk behandling kan variere fra mindre tiltak til omfattende aktiv behandling over halvannet til to år eller mer og kan innebære vedlikeholdstiltak i ytterligere flere år.

 

Kjeveortopedisk behandling hos oss: Tennene er en del av kroppen vår og spiller en sentral rolle i å forberede maten til senere å bli fordøyet i mage og tarm. Det er deres primære oppgave, og i denne sammenhengen har naturen ikke «tenkt» så mye på estetikk. Det er tyggefunksjonsom er viktigst, og den kan bare utvikle seg på en naturlig måte når kroppen, svelging, pusting og utvikling står i balanse fra og med første dag som nyfødt.

Derfor foretrekker jeg å ha fokus på funksjon, og det så tidlig som mulig med minimale inngrep. Når en feil utvikling først har begynt, er det tidlig kjeveortopedisk funksjonsbehandling som trengs for å forhindre at kjevene vokser videre på feil spor. Særlig når overkjevens form blir for smal er plasstilbudet for de voksne tenner minimert. Et eget oppfunnet usynlig apparat som kalles smile:)oslo® appliance og et treningsprogram med forskjellige avtakbare gommer støtter både barnets kjevevekst, tungeposisjon og svelgefunksjon på en så effektiv måte at behovet for tannregulering og trekking av voksne tenner senere i livet blir sterkt redusert. Samtidig har denne type behandling ingen bivirkninger som bl. a. rotresorbsjoner. 

 

Kjeveortoped: Björn Ulrich Winter                e-post: avtale@tannami.no