Tannregulering / Kjeveleddsproblemer

Kjeveleddsproblemer

Kjeveleddsproblemer:

Mange i dag går rundt med anspenthet i nakke og skuldre som igjen kan føre til hodepine og ømme tyggemuskler.
De færreste er klar over at årsaken til dette kan være relatert til munnen.

Det er flere ting man kan gjøre for å bedre denne tilstanden som kan skyldes kjeveleddsproblemer og det kan være alt fra å bare laste ned en applikasjon på smarttelefonen din som lærer deg avspenningsøvelser, eller det kan være behov for noe mer omfattende kjeveleddsbehandling. Det aller viktigste man gjør er å være bevisst på hvordan man har overkjeve og underkjeven plassert i forhold til hverandre. Disse to skal kun være i kontakt når man spiser, ellers så skal tungen ligge og hvile oppe i ganen og da får man automatisk en åpning mellom overkjeven og underkjeven slik at tyggemusklene får slappet av.

Vi ser pasienter som har store skader på tennene langs tannkjøttskanten som følge av gnissing, eller at man går rundt og biter tennene mye hardt sammen. Ofte er man ikke klar over det selv, og problemet øker i perioder med mye stress.

Kjeveortopedisk behandling / TMD – Temporomandibulær Dysfunksjon:

Kjeveortopedisk behandling, ofte kalt tannregulering, brukes for å behandle bittavvik og tannstillingsfeil. Behandlingen kan variere fra å flytte en enkelt tann inn i riktig posisjon i tannbuen til mer omfattende behandling som innebærer å flytte flere tenner eller forskyve kjevens posisjon for å oppnå̊ et funksjonelt bitt. Dette gjøres for å få et best mulig bitt, som igjen tenkes å gi bedre funksjon og hindre økende bittproblemer.

Kjeveortopeder behandler bittavvik og tannstillingsfeil i relasjon til ansiktets vekst, som er utslagsgivende for optimal start av behandling.

Kjeveortopedisk behandling kan variere fra mindre tiltak til omfattende aktiv behandling over halvannet til to år eller mer og kan innebære vedlikeholdstiltak i ytterligere flere år.

tannregulering kjeveleddsproblemer Tannami

I en studie utført ved University of Southern Illinois fant man at 33,3% av 5 åringene som ble sett på hadde TMJ-click. 80% disse barna hadde utviklingsforstyrrelser relatert til kjevene (smale, retruderte).
TMD diagnosen er omdiskutert fordi det er variasjon fra individ til individ hvor stor toleranse kroppen har, og fordi det er liten sammenheng mellom graden av skade i leddet og symptombildet.
Systemiske sideeffekter er primært muskelsmerter, svimmelhet, hørsel og synsforrstyrrelser.

Fordi langvarige smertetilstander kan føre til nevropatiske smertetilstander som blir kroniske selv om primærårsaken blir fjernet, er det viktig å få utredet årsaken til smerter når de oppstår.
TMD er vanskelig å behandle, blant annet fordi det krever stor innsats og motivasjon fra pasienten.

Årsakene til TMD kan være flere, men den vanligste er en smal retrudert overkjeve, ofte kombinert med en infantill svelgerefleks.
Et traume mot hode/hals, oftest en whiplash-skade kan også skade kjeveleddet. En stor andel av medlemmene i TMD-foreningen i Norge har hatt en whiplash.

Kjevleddsproblemer tannregulering Tannami

Kontakt