Tannbroer

Tannbroer

Manglende tenner kan være både estetisk skjemmende, og gi vanskeligheter med å tygge og snakke. En manglende tann vil også føre til at kjevebenet svinner, og at leppe og kinn synker inn. Et alternativ kan da være å sette inn en tannbro.


En bro er en porselensstruktur som innbefatter flere sammenhengende tenner. Tennene ved siden av slipes ned og brukes som forankringer. Før nedslipingen begynner, må det vurderes om nabotennene alene kan brukes.

En forutsetning for å kunne benytte broer er at pasienten har noen sterke tenner igjen i munnen. Dersom de har dårlige røtter eller det er dårlig feste til tannen, må flere tenner inkluderes.

Tannbro

Her finner du oss >>

Kjørebeskrivelse på Google Map >>

Kontakt