Kosmetisk tannpleie

Vi har 30 års erfaring med kosmetisk tannbehandling. Dette er en viktig del av det vi leverer. Likevel har vi i alle disse årene hatt et ambivalent forhold til det å gjøre inngrep kun ut fra estetiske betraktninger. En gang hadde jeg en pasient som hadde fått utført et nydelig arbeid i gull og akryl på samtlige tenner i munnen. Det var ikke nødvendig å gjøre noe med dette, men under en undersøkelse spurte jeg om han var fornøyd med tennene sine. 

Han svarte ; “Jeg har ventet i flere år på at du skulle stille meg det spørsmålet “

Det viste seg at det var ingenting han heller ville enn å få penere tenner og dermed forandre det ansiktet han møtte verden med. Denne mannen lærte meg flere ting. 

  1. Det er lett å tro at du kjenner noen bedre enn du gjør. 
  2. At det er viktig å åpne opp for dialog. 
  3. At utseende har betydning for selvtillit og sosialt velvære. 

Denne pasienten var født på begynnelsen av forrige århundre, og var en tvers igjennom trygg, upretansiøs og glad person. Han var også svært våken og intelligent, og hadde ikke noe problem med å innrømme at det at tennene hans så ut til å være slitte /gamle plaget ham.

I 1948 kom WHO med sin definisjon av helse som fortsatt står; “…a state of complete physical, mental and sosial well being and not merely the absence of desease or infirmity“.

Så hvordan vi møter andre mennesker og presenterer oss for verden, handler mindre om forfengelighet – og mere om at vi er avhengige av kontakt og positiv respons. Så kan vi glemme oss selv og bli en del av samfunnet.

– Geir Olsen