Tannpleie med kjærlighet og omsorg

Bestill time nå

Påkrevd
Påkrevd
Påkrevd

  TMD – Temporomandibulær Dysfunksjon

Fremdeles er det læresteder/universiteter som ikke anerkjenner hvor viktig det er for helsen til et individ å ha en normal kjeveleddsfunksjon.

Mange tannleger tenker på TMD som et psykosomatisk problem som først og fremst er å finne hos kvinner i overgangsalderen.

I En studie utført ved University of southern Illinois fant man at 33,3% av 5 åringene som ble sett på hadde TMJ-click. 80% disse barna hadde utviklings forstyrrelser relatert til kjevene (smale,retruderte)
TMD diagnosen er omdiskutert fordi det er variasjon fra individ til individ hvor stor toleranse kroppen har, og fordi det er liten sammenheng mellom graden av skade i leddet og symptombildet.
Systemiske sideeffekter er primært muskelsmerter,svimmelhet,hørsel og synsforrstyrrelser.
Fordi langvarige smertetilstander kan føre til nevropatiske smertetilstander som blir kroniske selv om primær årsaken blir fjernet, er det viktig å få utredet årsaken til smerter når de oppstår.
TMD er vanskelig å behandle, blant annet fordi det krever stor innsats og motivasjon fra pasienten.

Vi bruker forskjellige bittskinner i fase1 av behandlingen, og for at det overhodet skal være mulig å lykkes må pasienten:
– Spise med bittskinnen
– Ved renhold må pasienten gape,ikke bite tennene sammen
– Spise myk mat
– Ikke bite med fortennene
– Ikke gape for høyt

Den generelle helsen til pasienten virker også inn på muligheten for å komme i mål, og et godt kosthold, og kosttilskudd som sørger for rikelig med vitamin C,E og D + Magnesium er viktig
Årsakene til TMD kan være flere, men den vanligste er en smal retrudert overkjeve, ofte kombinert med en infantill svelgerefleks.
Et traume mot hode/hals, oftest en whiplash-skade kan også skade kjeveleddet. En stor andel av medlemmene i TMD-foreningen i Norge har hatt en whiplash.

For mange av pasientene med TMD er et treningsprogram( hjelp til selvhjelp) og en bittskinne til bruk om natten, bra nok til at de kan leve med plagene sine, mens noen er så plaget at de vil gjøre hva som helst for å bli friske.