Skifte ut amalgamfyllinger

Skifte ut amalgamfyllinger

Vi kan skifte ut gamble amalgamfyllinger. Det kan være ulike motiver for å bytte ut disse. Noen ønsker det på grunn av kvikksølv-innholdet.

En nyere studie antyder at det kan være sammenheng mellom medisinsk uforklarte symptomer, og amalgamfyllinger (les mer). Andre ønsker å bytte ut fyllingene av estetiske hensyn. Amalgamfyllinger er gråsvarte og skiller seg ut i tannrekken. Noen ganger kan man se et blålig skjær i tenner som har amalgamfyllinger, selv om fyllingen ikke vises direkte.

amalgamFillinghwikipedia

Amalgamfyllinger kan ofte erstattes enkelt med kompositt. Hvis tannen har amalgamfyllinger på flere sider, eller det er en stor fylling, må man i noen tilfeller bygge opp tannen med porselen eller gull. Noen ganger må tannen erstattes med en krone. Prisen for disse behandlingene vil variere.

Ta kontakt med oss for å få en undersøkelse hvor vi gir deg tilbakemelding på hvordan du kan bytte ut dine amalgamfyllinger, og hva det vil koste.

Her finner du oss >>

Kjørebeskrivelse på Google Map >>

Kontakt