En ny forskningsrapport viser at medisinsk uforklarte symptomer ble borte etter fjerning av alle amalgamfyllinger.

Det har lenge vært en hypotese at generelle helseplager kan ha sammenheng med amalgamfyllinger. Undersøkelsen støtter denne hypotesen.

Før amalgamfyllingene ble skiftet ut fikk pasientene undersøkelse både av tannlege og fastlege etter retningslinjer fra Helsedirektoratet, selve tannbehandlingen ble utført av pasientens egen tannlege på hjemstedet.

Les studien i Den Norske Tannlegeforeningens Tiende

Ønsker du å bytte ut gamle amalgamfyllinger?

Les om vårt behandlingtilbud

Ta kontakt for timebestilling eller spørsmål:
Telefon: 66 98 38 80
Akuttvakt: 404 06 808
Epost: avtale@tannami.no

© 2020 - Tannami AS. Alle rettigheter reservert.

Leverandør: NettSkred