Klinikken

Om oss

Vi bryr oss om alle pasientene vi har og setter pasientenes ønsker og behov i fokus. Vi er opptatt av å se menneskekroppen som en helhet og prøver å se relasjoner til andre problemer i kroppen. Tannlege Geir Olsen er videre spesielt opptatt av muskel-skjelettplager som kan ha sammenheng med tannstilling og kjeveleddet.

Hos oss vil man bli møtt med smil, åpenhet, forståelse og omsorg. Pasienter med tannlegeskrekk føler seg trygge hos oss og er man flink til å gi beskjed om tannlegeskrekk, settes det av ekstra god tid.

Vi skiller oss fra andre tannklinikker i form av hvordan kjeveleddsproblemer og tannstillingsfeil blir behandlet. Vi har pasienter som kommer fra hele Skandinavia og hele Norges langstrakte land for å få behandling for dette hos Tannlege Geir Olsen. Han tar ofte i bruk ALF-systemet (Advanced Lightwire Functionals) som det er kun et par klinikker i Norge som bruker.

Tannpleie med kjærlighet og omsorg

Vi har som grunnleggende premiss alle menneskers sårbarhet. Vi er avhengige av tilhørighet og samarbeid for å klare oss. Vi ser også individets boende kraft og evne til å lege sine sår og vokse.

Vi tror på den positive intensjonen bak menneskers handlinger, men at vi ikke er så gode som vi liker å tenke om oss selv, og at denne ydmykheten må ligge til grunn for menneskelig samhandling.

Derfor ser vi på alle relasjoner enten det er i familien, på jobb, med kunder og medarbeidere eller pasienter, som prosesser hvor viljen til kjærlighet og omsorg må være drivkraften.