En ny forskningsrapport viser at medisinsk uforklarte symptomer ble borte etter fjerning av alle amalgamfyllinger. Det har lenge vært en hypotese at generelle helseplager kan ha sammenheng med amalgamfyllinger. Undersøkelsen støtter denne hypotesen. Før...