Vi har god erfaring med å følge smittevernsreglene. I mars og april utførte akutthjelp, hvor vi tok godt vare på pasienten og personalets helse. Vi følger smittevernsprosedyrene til punkt og prikke Slik kan du bidra til godt smittevern når du kommer til time: Når du...